Image
This image for Image Layouts addon
Bekir Karadeniz
Ela Gözlüm
Türküler

Özgür Yayınları
3. Baskı, 2000
ISBN 975-447-108-8
12,5 x 19,5 cm, 688 Sayfa

Kitap İstek Formu
Bekir Karadeniz
Ela Gözlüm
Türküler
● 183 kişiye ilişkin biyografi
● Birçoğu ilk kez yayımlanan 931 türkü
● Türkü adları, ilk dize ve adlara göre düzenlenmiş dizinler
● Türkülere ilişkin hazırlanmış en kapsamlı ve güncel araştırmanın ilk bölümünün gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 3. baskısı
 


Özgür Yayın
3. Baskı, 2000
ISBN 975-447-108-8
12,5
 x 19,5 cm, 688 sayfa