Image
This image for Image Layouts addon
Bekir Karadeniz
Ela Gözlüm
Türküler

İBB Kültür Yayınları
1. Baskı, 1997
ISBN 975-7009-00-8
16 x 24 cm, 672 Sayfa

Kitap İstek Formu
Bekir Karadeniz
Ela Gözlüm
Türküler● 155 kişiye ilişkin biyografi
●  Birçoğu ilk kez yayımlanan 870 türkü/şiir
● Türkü adları, ilk dize ve isimlere göre düzenlenmiş dizinler
● Türkülere ilişkin hazırlanmış en kapsamlı ve güncel araştırmanın ilk bölümü


İBB Kültür Yayınları

1. Baskı, 1997
 ISBN 975-7009-00-8
16
 x 24 cm, 672 sayfa