Image
This image for Image Layouts addon
Bekir Karadeniz
Gül Yüzlüm
Türküler









İBB Kültür Yayınları
1. Baskı, 2000
ISBN 975-7009-01-6
16 x 24 cm, 688 Sayfa




Kitap İstek Formu
Bekir Karadeniz
Gül Yüzlüm
Türküler



● 166 kişiye ilişkin biyografi
●  Birçoğu ilk kez yayımlanan 950 türkü
● Türkü adları, ilk dize ve isimlere göre düzenlenmiş dizinler
● Türkülere ilişkin hazırlanmış en kapsamlı ve güncel araştırmanın 3. bölümü


İBB Kültür Yayınları

1. Baskı, 2000
 ISBN 975-7009-01-6
16
 x 24 cm, 688 sayfa