-->
 
Bekir Karadeniz Web Sitesi
 
 
  
 
_©_BeKa_

Bekir Karadeniz

Gül Yüzlüm

Türküler

Bekir Karadeniz ● Gül Yüzlüm


Birçoğu ilk kez yayımlanan 957 türkü/şiir
167 kaynak kişiye ilişkin bilgi
Türkü adları, ilk dize ve adlara göre düzenlenmiş dizinler
Türkülere ilişkin hazırlanmış en kapsamlı ve güncel araştırmanın 3. bölümü
 

İBB Kültür Yayınları
1. Baskı, 2000
 ISBN 975-7009-01-6
16
x 24 cm, 688 sayfa

 

Bekir Karadeniz ● Kömür Gözlüm

Bekir Karadeniz ● Gül Yüzlüm (2. Baskı)

 
© The contents of this site are copyright. All Rights Reserved.