-->
 
Bekir Karadeniz Web Sitesi
 
 
  
 
_©_BeKa_
 

Erdal Erzincan (© BeKa)
Fotoğraf: B. Karadeniz

 

 

»Halk müziğinin iyi yorumlanıp uygulanması için türkü yakıcılarının, yörenin, yöreye has özelliklerin bilinmesi gerekir. Bence Türkiye’deki halk müziğinin en büyük eksikliklerinden bir tanesi üretilen şeylerin bilimsel bir çalışmayla yazıya aktarılmamasıdır.

Bu anlamda böyle bir çalışmanın gelecek nesillere ışık tutacağı inancıyla Bekir Karadeniz’in yaptığı bu çalışmayı oldukça olumlu buluyorum.«

Erdal Erzincan

 

 
© The contents of this site are copyright. All Rights Reserved.