-->
 
Bekir Karadeniz Web Sitesi
 
 
  
 
_©_BeKa_

Bekir Karadeniz

Ela Gözlüm
Türküler

Bekir Karadeniz ● Ela Gözlüm (3. Baskı)


Birçoğu ilk kez yayımlanan 931 türkü/şiir
183 kaynak kişiye ilişkin bilgi
Türkü adları, ilk dize ve adlara göre düzenlenmiş dizinler
Türkülere ilişkin hazırlanmış en kapsamlı ve güncel araştırmanın
ilk bölümünün gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 3. baskısı
 

Özgür Yayın
3. Baskı, 2000
 ISBN 975-447-108-8
12,5
x 19,5 cm, 688 sayfa

 

Bekir Karadeniz ● Ela Gözlüm (2. Baskı)

Bekir Karadeniz ● Kömür Gözlüm

 
© The contents of this site are copyright. All Rights Reserved.