-->
 
Bekir Karadeniz Web Sitesi
 
 
  
 
_©_BeKa_

Bekir Karadeniz

Ela Gözlüm
Türküler

Bekir Karadeniz ● Ela Gözlüm (2. Baskı)


Birçoğu ilk kez yayımlanan 870 türkü/şiir
155 kaynak kişiye ilişkin bilgi
Türkü adları, ilk dize ve adlara göre düzenlenmiş dizinler
Türkülere ilişkin hazırlanmış en kapsamlı ve güncel araştırmanın
ilk bölümünün 2. baskısı

İBB Kültür Yayınları
2. Baskı, 1997
 ISBN 975-7009-00-8
16
x 24 cm, 672 sayfa

 

Bekir Karadeniz ● Ela Gözlüm (1. Baskı)

Bekir Karadeniz ● Ela Gözlüm (3. Baskı)

 
© The contents of this site are copyright. All Rights Reserved.