-->
 
Bekir Karadeniz Web Sitesi
 
 
  
 
_©_BeKa_
 

Adnan Binyazar (© BeKa)
Fotoğraf: B. Karadeniz

 

 

»Böylesine kapsamlı, dizgeli ‘sistematik’ bir yapıt hazırladığınız için sizi kutluyorum. Çok sınırlı örnekleri görmeme karşın, radyo ve tv’lerde sürekli söylenen, bir bakıma duygusal ve toplumsal gerçekçilik taşıyan türkülere de yer vermiş olmanız kitabınıza güncellik kazandırıyor. Türkülerin hep güncel kalmasını ise, toplumsal dayanışma yönünden önemli bir olgu saydığımı belirtmek isterim. Son kırk yıldır, görüldüğü gibi, halkımız, bir ana kucağına atılırcasına türkülerimize sığındı. Aynı ölçüde, mutluluklarını başarılarını türküleriyle paylaştı. Türkü, ister birey, ister toplum aşamasında, toplumun duygu, düşünce ve direniş kimliğidir. Türk toplumunun kimlik arayışlarına girdiği bir dönemde, derlenip toparlanarak, belli bir dizgeyle bir araya getirilen türküler, bu yolda aydınlık bir kapının aralanmasına yol açar. Sizin çalışmanızı bu bağlamda değerlendiriyorum. Siz bu kitabınızla, türkülerimizi dağınıklıktan kurtarıyorsunuz. Böyle çalışmalar, sapan yemiş kuşlar gibi dağılan halkımızın duygu ve direnç kaynağıdır. Yurtdışı koşullarının dar olanaklarını genişletme gücünü göstererek hazırladığınız bu kitap, halk yazınımız açısından da büyük bir kazançtır.«

Adnan Binyazar

 

 
© The contents of this site are copyright. All Rights Reserved.